Loading
Temps d'espera urgències
Temps d'espera urgències
Temps d'espera
Urgències
Abans de venir d’urgències, us recomanem trucar al 061
Els temps d’espera són aproximats. Els temps reals dependran de la gravetat del pacient
En aquesta taula, es mostren els temps d’espera per serveis i el nombre de pacients en procés d'atenció
Nivell 1 Situacions que requereixen ressuscitació, amb risc vital immediat.
Nivell 2 Situacions d'emergències o molt urgents, de risc vital previsible, la resolució correcta de les quals depèn del temps.
Nivell 3 Situacions d'urgència, de potencial risc vital
Nivell 4 Situacions de menor urgència, potencialment complexes, però sense risc vital potencial.
Nivell 5 Situacions no urgents, que permeten una demora en l'atenció o poden ser programades sense risc per al pacient.