Loading

PRIVADESA I NORMATIVA APP PACIENTS

Privadesa i seguretat

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) garanteix a tots els usuaris de l’App de Pacients la màxima confidencialitat i privacitat de les seves dades i manifesta el seu compromís de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit, el PSSJD ha d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la confidencialitat, la integritat i la seguretat de les dades de caràcter personal que n'evitin la pèrdua, l'alteració, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades; en tot cas, els usuaris han de ser conscient que la seguretat d'Internet no és inexpugnable.

Connexions xifrades

El PSSJD disposa d'un sistema de seguretat que garanteix la integritat i la confidencialitat de les dades que s'intercanvien entre els usuaris i el Parc. Tota la informació sensible és xifrada mitjançant el Protocol TLS 1.2, que impedeix que terceres persones puguin veure o modificar les dades transmeses.

Registre dels accessos

En compliment de la Llei orgànica de protecció de dades personals (LOPD), es registra informació sobre els accessos realitzats a l’App de Pacients i es conserven durant un període mínim de dos anys. Aquesta informació inclou quan hi heu accedit i la informació que heu consultat.

Autenticitat del servidor

El servidor del PSSJD té un certificat emès per l'autoritat de certificació CatCert. Aquest certificat garanteix que els usuaris s'han connectat realment amb el PSSJD i que les dades transmeses són xifrades. Podeu verificar l'autenticitat del certificat fent clic sobre la icona del cadenat tancat que apareix a la barra de direccions del navegador.

Eliminació de fitxers temporals

Els navegadors web emmagatzemen automàticament una còpia dels documents consultats al disc dur de l'ordinador, on romanen indefinidament, es recomana esborrar aquests fitxers.

Descarrega d'informació

Podeu descarregar algunes de les vostres dades, o de la persona a qui representeu, en format PDF o en formats estructurats, segons el cas.

 

Recordeu que les dades de salut revelen informació especialment sensible. Un cop les descarregueu, sou responsables de l’ús que en feu. Si les compartiu o les emmagatzemeu als vostres dispositius, us heu d'assegurar de protegir-les.

  

Protecció de dades Personals: En compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD-UE), 679/2016 de 27 d’abril, Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb CIF R5800646A (PSSJD d’ara endavant) li informa que el Responsable de Tractament de les seves dades personals és el PSSJD i les tractarà d’acord amb el RGPD-UE. No seran cedides a d’altres entitats u organismes excepte per imperatiu legal ni es faran transferències internacionals. PSSJD conservarà les dades d’acord amb la normativa vigent . Pot exercir els drets en matèria de protecció de dades que contempla la legislació estatal vigent i el RGPD-UE, adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic parcsanitari.dpd@sjd.es  o per correu postal al Carrer Dr. Antoni Pujadas, 42 (08830- Sant Boi de Llobregat), domicilis social de l’entitat. En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades personals pot presentar una reclamació a l’autoritat competent.